top of page

Overwin emotioneel gemis uit je kindertijd.

Ieder van ons heeft een Innerlijke Kind in zich. Het onthoudt ervaringen die jij je niet meer bewust herinnert en het blijft je hele leven bij je.

Het innerlijk kind

Wij hebben allemaal een Innerlijke Kind. Het is het deel van ons dat emoties ervaart en speels, intuïtief en creatief is. Vaak is het verstopt onder ons “volwassen” gedrag en dat is doodzonde want ons Innerlijk Kind is de basis voor ons fysiek en emotioneel welzijn, de bron van intimiteit in onze relaties en onze wijsheid. Het is tegelijk ons meest kwetsbaar deel en het deel met onze grootste kracht.

 

Je kindertijd speelt ongetwijfeld een rol bij de uitdagingen die je nu meemaakt. Emotionele en gezondheidsklachten die je nu hebt als volwassene zijn vaak het gevolg van gemis, pijn, verdriet, onbegrip, afwijzing, etc. als kind. Het gaat dus niet over wat je als kind wellicht wél hebt meegemaakt, in tegendeel. Het gaat over wat je niet hebt meegemaakt. Jouw behoeften en noden als kind werden niet altijd herkend door je ouders. Niet omdat ze niet om je gaven of niet van je hielden, maar omdat ze gewoonweg niet wisten hoe. Emotioneel gemis is erg subtiel en kan jouw leven als volwassene op verraderlijke manieren beïnvloeden. Het kan ertoe leiden dat je moeite hebt met zelf-discipline of zelf-zorg, of dat het maakt dat je je onwaardig, onvervuld en slecht verbonden voelt met anderen. 

Burnout is niet het gevolg van hard werken als zodanig. Er is een onderliggende psycho-dynamiek die tot chronische overbelasting leidt en die soms zo hardnekkig is dat iemand opnieuw een burnout krijgt. Om dit te voorkomen is er een innerlijk veranderingsproces nodig dat verder gaat dan cognitieve bewustwording. 

 

Door met jouw Innerlijke Kind in contact te komen, te leren kennen en begrijpen, kun je jezelf geven wat je nodig hebt. Dit contact verhoogt je emotionele intelligentie waardoor je bewuster, veerkrachtiger en met meer zelfvertrouwen in het leven kunt staan.

Het contact met jouw Innerlijk Kind is niet kinderachtig. In tegendeel, het helpt jou om als volwassene te krijgen wat je nu nodig hebt en voor jezelf te zorgen, door bijvoorbeeld jouw prioriteiten en jouw energie weer in balans te brengen.

Getuigenis

"Als ik opgedraaid bij Eleanor binnenkwam ging ik als een rustige, andere persoon buiten. Ik voelde me opgeladen en had terug energie. Ik heb inzichten gekregen zowel over mezelf als naar mijn kinderen toe. Ze voelde perfect aan wat ik nodig had en maakte dit bespreekbaar. Ik weet dat ik steeds bij Eleanor terecht kan en dat stelt met gerust." J.M. - zelfstandige

De notie van het Innerlijke Kind heeft zijn wortels in het Jungiaanse gedachtengoed waarin hij verwees naar goddelijke kind archetype. In de Transactionele Analyse presenteerde Eric Berne een manier om aan Freud's filosofische constructie observeerbare data toe te voegen. Innerlijke Kind Werk is geen therapie, maar een verzameling van therapeutische werkmethodes voor zowel psychotherapeutische processen als coaching trajecten. Deze ondersteunen de ontwikkeling en het versterken van een "voedende ouder" en een "beschermende ouder" om beter te kunnen zorgen voor de eigen fysieke, emotionele, creatieve en spirituele behoeften, door bij voorbeeld manieren te ontwikkelen om beter om te gaan met de "kritische ouder" in zichzelf.

bottom of page